Fonds kopen
entry.masthead.one()

Beleggingsdoelstelling

Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende diversificatie. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.

NETTO STREEFRENDEMENT VAN TEN MINSTE 10% OP JAARBASIS

De nagestreefde jaarlijkse rendementsdoelstelling van ten minste 10% is als volgt gesegmenteerd:

a) Een gemiddelde waardestijging van de portefeuille van ten minste 7,5%
b) Een gemiddeld dividendrendement van de portefeuille van 2,5% of meer

Ad a) Gemiddelde waardestijging van de portefeuille
De geselecteerde ondernemingen worden geacht in staat te zijn om op middellange termijn (drie tot vijf jaar) een gemiddelde jaarlijkse winst- en waardegroei te creëren van tenminste 7,5%.

Ad b) Gemiddeld dividendrendement van de portefeuille
De Beheerder onderscheidt in de portefeuilleselectie enerzijds ondernemingen met een hoge pay-out ratio en anderzijds ondernemingen die zich (nagenoeg) volledig concentreren op het intern financieren van de groei en derhalve geen of een zeer lage pay-out ratio kennen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan