Add Value Fund bestaat 10 jaar
 • ADD VALUE FUND 54,32 0.00%
 • HUNTER DOUGLAS 78,03 -0.24%
 • TKH GROUP 50,19 -0.48%
 • NEDAP 39,00 -1.27%
 • KENDRION 35,35 0.44%
 • ASM INTERNATIONAL 53,22 0.59%
 • AALBERTS INDUSTR 36,16 -1.46%
 • BE SEMICONDUCTOR 49,19 0.23%
 • AMSTERDAM COMMOD. 28,99 0.75%
 • BRUNEL INTERNAT 12,24 3.90%
 • FLOW TRADERS 26,22 0.08%
Fonds kopen

Beleggingsdoelstelling

Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding.
Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.

Streefrendement van ten minste 10% op jaarbasis

De nagestreefde jaarlijkse rendementsdoelstelling van ten minste 10% is als volgt gesegmenteerd:

a) Een gemiddelde waardestijging van de portefeuille van ten minste 7,5%
b) Een gemiddeld dividendrendement van de portefeuille van 2,5% of meer

Ad a) Gemiddelde waardestijging van de portefeuille
De geselecteerde ondernemingen worden geacht in staat te zijn om op middellange termijn (drie tot vijf jaar) een gemiddelde jaarlijkse winst- en waardegroei te creƫren van tenminste 7,5%.

Ad b) Gemiddeld dividendrendement van de portefeuille
De Beheerder onderscheidt in de portefeuilleselectie enerzijds ondernemingen met een hoge pay-out ratio en anderzijds ondernemingen die zich (nagenoeg) volledig concentreren op het intern financieren van de groei en derhalve geen of een zeer lage pay-out ratio kennen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan