Fonds kopen
entry.masthead.one()

Restricties en risico's

In financiële markten zijn rendement en risico onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiertoe heeft Add Value Fund diverse kwalitatieve en kwantitatieve restricties ingebouwd om de risico’s van de beleggingsportefeuille te beheersen. Deze luiden als volgt:

  • De portefeuille omvat ten minste 10 en ten hoogste 25 ondernemingen
  • Een individuele belegging kan ten hoogste 20% van de portefeuille-omvang uitmaken
  • Elke individuele belegging is gemaximeerd tot een belang van 10% van het aandelenkapitaal van de betreffende onderneming
  • Onder normale omstandigheden dient minimaal 50% van de in portefeuille opgenomen beleggingen dividendbetalend te zijn geweest in het laatst gepubliceerde boekjaar
  • De mogelijkheid bestaat om incidenteel optieposities in te nemen
  • Er worden geen shortposities aangegaan
  • Er worden geen aandelen in (ver)bruikleen gegeven
  • Het is toegestaan te beleggen in van aandelen afgeleide, door de onderneming geëmitteerde waardepapieren, zoals converteerbare obligaties, (niet) cumulatief preferente aandelen en/of warrants
  • Het is toegestaan leningen aan te gaan voor een korte termijn en alleen als overbruggingsfinanciering tot een maximum van 20% van het belegd vermogen
  • Add Value Fund mag een liquiditeit van maximaal 75% van het vermogen aanhouden

Naast de kwantitatieve beperkingen wordt de performance van de onderneming continu geëvalueerd om te bepalen of de operationele en financiële ontwikkelingen nog steeds de verwachte wijzigingen in de koersniveau’s rechtvaardigen.

Risico’s

Aan het beleggen in Aandelen Add Value Fund zijn financiële kansen, maar ook financiële risico’s verbonden. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers kunnen bij verkoop van hun Aandelen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben geïnvesteerd. Aandeelhouders kunnen niet meer dan hun inleg verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

RISICO ONTSTAAT DOOR NIET TE WETEN WAT JE AAN HET DOEN BENT

Voor meer informatie over risicofactoren raadpleeg het Prospectus (vanaf pagina 18).

Klik hier om het prospectus te openen

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan