Fonds kopen
entry.masthead.one()

BELEGGINGSUNIVERSUM

Het beleggingsuniversum omvat circa 65 small- en midcap bedrijven die van Nederlandse oorsprong zijn dan wel statutair in Nederland zijn gevestigd. De totale beurswaarde van deze ondernemingen bedraagt ultimo 2020 meer dan € 100 miljard.

FOCUS - VEEL WETEN OVER WEINIG


De ondernemingen staan genoteerd op Euronext Amsterdam of een andere gereglementeerde markt en hebben op het moment van aankoop een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 15 miljard. Mocht de beurswaarde van een onderneming waarin belegd wordt door koersbewegingen buiten deze bandbreedte belanden dan mag de positie in het betreffende aandeel niet meer worden uitgebreid. De Beheerder heeft de mogelijkheid om maximaal 25% van het fondsvermogen te beleggen in niet-Nederlandse ondernemingen die genoteerd staan aan een effectenbeurs in een van de lidstaten van de eurozone. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan