entry.masthead.one()

Add Value Fund kopen

Add Value Fund is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

De Aandelen Add Value Fund zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext te Amsterdam (symbol: AVFNV). De ISIN code is NL0009388743. De beurskoers van het Aandeel wordt dagelijks gepubliceerd op de voorpagina van deze Website en in meerdere Nederlandse dagbladen, waaronder Het Financieele Dagblad en De Financiële Telegraaf.

BEURSNOTERING EN IEDERE HANDELSDAG VERHANDELBAAR

Add Value Fund heeft een open-end structuur. Aankoop en verkoop van Aandelen is in beginsel iedere Handelsdag mogelijk. De Aandelen worden verhandeld tegen de geldende Intrinsieke Waarde plus een opslag van 0,3% in geval van netto instroom in Add Value Fund en tegen de Intrinsieke Waarde minus 0,3% in geval van netto uitstroom.

Bij uitgifte en inkoop gehanteerde Intrinsieke Waarde per Aandeel

Volgens de regels van Euronext Amsterdam kent het Fonds één moment waarop orders elke Handelsdag worden uitgevoerd, te weten om 10.00 uur CET. Alleen orders die de voorafgaande Handelsdag vóór de Aanlevertermijn (16.00 uur CET) door de Fund Agent zijn ontvangen en geaccepteerd, worden op de Handelsdag uitgevoerd tegen de Intrinsieke Waarde per Aandeel zoals voorbeurs vastgesteld (zie Prospectus hoofdstuk ‘Waarderingsgrondslagen en vaststelling Intrinsieke Waarde’).

Orders die na de Aanlevertermijn zijn ontvangen en geaccepteerd, worden uitgevoerd één Handelsdag na de Handelsdag volgend op de Handelsdag waarop de aanlevertermijn afliep.

Waar kunt u het Fonds aankopen? U kunt deze bij Optimix Vermogenbeheer aankopen. Uiteraard kan dit ook via uw eigen bank of vermogensadviseur. Nagenoeg bij alle banken is het aandeel verkrijgbaar. Hieronder treft u een voorbeeld van banken, vermogensbeheerders en beleggingsplatformen (op alfabetische volgorde) waar u terecht kunt voor de aankoop van Add Value Fund.

Fonds aankopen

Bij Optimix Vermogensbeheer
Via uw eigen bank of vermogensadviseur
Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan