Fonds kopen
entry.masthead.one()

Beleggingsproces

Via een ′bottom-up stock picking′ aanpak - diepgaande fundamentele en waarde analyse - worden ten minste 10 en maximaal 25 ondernemingen geselecteerd die worden opgenomen in de portefeuille. De Beheerder maakt geen gebruik van technische analyse of een benchmark. In de onderstaande pyramide is van beneden naar boven het beleggingsproces weergegeven.

BOTTOM-UP STOCK PICKING AANPAK

De inrichting van de portefeuille van Add Value Fund is tevens onderhevig aan de mate van liquiditeit van de verschillende beleggingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen redelijk tot goed liquide beleggingen (veelal midcaps) en minder goed liquide beleggingen (veelal smallcaps). Voor de minder liquide beleggingen hanteert de Beheerder een hogere rendementseis dan voor de meer liquide beleggingen.

Binnen het beleggingsuniversum is de Beheerder continu op zoek naar ondergewaarderde groeiondernemingen met een focus op drie kernpijlers:

1) WINSTGROEI
2) WAARDECREATIE
3) DUURZAAM DIVIDEND


Ad 1) Winstgroei
Onder winstgroei wordt verstaan een toename van de samengestelde groei van de winst per aandeel op de lange termijn van circa 7,5% of meer op jaarbasis. De winstgroei van de onderneming is de fundamentele basis voor de beurskoersontwikkeling en beurswaardering van het betreffende aandeel.

Ad 2) Waardecreatie
Waardecreatie ontstaat uit het rendement dat wordt gemaakt op ingehouden winsten waarbij gekeken wordt naar rendement op het eigen vermogen, rendement op investeringen en rendement op vrije kasstroom van meer dan 10%. Investeringen in productiecapaciteit, onderzoek en ontwikkeling en innovatie leiden doorgaans tot een hogere ondernemingswaarde.

Ad 3) Duurzaam dividend
Duurzaam dividend is de basis voor een aanvangsrendement op de belegging die doorgaans jaarlijks 2,5% of meer moet bedragen afhankelijk van de groeistrategie van de onderneming

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan