Fonds kopen
entry.masthead.one()

Profiel

Add Value Fund is gestart op 1 februari 2007 en medeopgericht door fondsbeheerder Hilco Wiersma. Het beheerteam heeft meer dan 25 jaar kennis, kunde en ervaring op het gebied van investeren in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen. Het Fonds zelf alsmede het beheerteam hebben verschillende prijzen en awards gewonnen.

Add Value Fund is de enige specialist die zich focust op Nederlandse beursgenoteerde small- en midcapaandelen. Het Fonds belegt uitsluitend in “mini-multinationals” die actief zijn in structurele groei- en/of nichemarkten en veelal Europees of wereldmarktleider zijn in hun marktsegment. De ondernemingen hebben bij aankoop een beurswaarde van ten minste € 20 miljoen en ten hoogste € 15 miljard en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam of een andere gereglementeerde markt. Daarnaast heeft de Beheerder de mogelijkheid om maximaal 25% van het fondsvermogen te beleggen in niet-Nederlandse ondernemingen die zich bevinden in een van de lidstaten van de eurozone. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of in andere beleggingsfondsen.

INVESTEREN IN NEDERLANDSE TOP-BEDRIJVEN VOOR DE LANGE TERMIJN

Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. Uit een beleggingsuniversum van circa 65 ondernemingen selecteert de Beheerder minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen die in de portefeuille worden opgenomen. Deze selectie vindt primair plaats op basis van een zogenaamde bottom-up stock picking aanpak - diepgaande fundamentele en waarde analyse.

Add Value Fund positioneert zich als een long investment fund. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten, terwijl het gebruik van effectenkrediet beperkt blijft tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingsfinanciering benodigd is. Het Fonds neemt geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel van de portefeuille in liquide middelen aan te houden tot ten hoogste 75% van de toevertrouwde middelen.

Add Value Fund richt zich op particuliere en professionele beleggers met een lange termijn beleggingshorizon.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan