Fonds kopen

Principles of Fund Governance

Add Value Fund Management B.V. (de "Beheerder") voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook "Add Value Fund" of "Fonds").

De administratie van Add Value Fund en de berekening van de intrinsieke waarde en eventuele prestatievergoeding zijn via een Service Level Agreement (SLA) uitbesteed aan KAS BANK. De bewaarder van het Fonds is KAS Trust Bewaarder en de accountant is Mazars Paardekooper Hoffman Accountants (de "Accountant").

De Beheerder heeft een Compliance Officer die toeziet op de correcte naleving van het Prospectus van het Fonds, de beschrijving van de bedrijfsvoering (de "AO/IC"), de gedragscodes die gelden voor de Beheerder en de toepasselijke regelgeving.

De Beheerder past een aantal principes toe ter waarborging van een integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening (als bedoeld in de artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 van de Wet op het financieel toezicht). Deze principes zijn vooral gericht op de bescherming van de belangen van de beleggers in het Fonds (de "Aandeelhouders") en het zoveel mogelijk beperken van belangenconflicten. Op de naleving van de op deze principes gebaseerde regels en procedures (de "Fund Governance") wordt toezicht gehouden door een van de Beheerder onafhankelijke Raad van Commissarissen.

In het document wordt eerst beschreven waaruit de Fund Governance van Add Value Fund bestaat (II). Daarna wordt beschreven hoe het toezicht door de Raad van Commissarissen is gestructureerd om haar taak naar behoren uit te kunnen oefenen (III).

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan