Fonds kopen

Halfjaarbericht

Add Value Fund N.V. publiceert vóór 1 september van elk jaar een halfjaarbericht. In deze publicatie wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van Add Value Fund en de door haar gehouden beleggingen. De drie meest recente halfjaarberichten worden, indien van toepassing, geacht onderdeel uit te maken van het Prospectus.

In het halfjaarbericht zal actuele informatie omtrent belangen van de Directie, medewerkers en andere gelieerde personen en partijen worden verschaft.

In verband met de oprichting van Add Value Fund N.V. op 31 maart 2010 is over het eerste halfjaar 2010 geen halfjaarbericht uitgebracht.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan