Fonds kopen

Jaarverslag

Add Value Fund N.V. publiceert vóór 1 mei na het einde van het Boekjaar, dat gelijkloopt aan het kalenderjaar, een jaarverslag. Het eerste jaarverslag loopt vanaf de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2007. In deze publicatie wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van Add Value Fund en de door haar gehouden beleggingen. De drie meest recente jaarverslagen worden, indien van toepassing, geacht onderdeel uit te maken van het Prospectus. De in het jaarverslag 2022 opgenomen jaarrekening wordt gecontroleerd door de onafhankelijke accountant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Add Value Fund was in de periode februari 2007 tot en met maart 2010 een fonds voor gemene rekening en vanaf april 2010 een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Add Value Fund N.V.).

In het jaarverslag zal actuele informatie omtrent belangen van de Directie, medewerkers en andere gelieerde personen en partijen worden verschaft.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan