Fonds kopen

Prospectus

Potentiële beleggers in Aandelen Add Value Fund worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het Fonds financiële risico's zijn verbonden. Beleggers worden geadviseerd dit Prospectus, waarvan de Statuten deel uitmaken, zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. In aanvulling hierop dienen potentiële beleggers, onder andere, de meest recente financiële gegevens van Add Value Fund te beoordelen indien wordt besloten om, al dan niet, Aandelen aan te kopen.

Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Wat betreft toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen.

In geval van enige twijfel met betrekking tot de inhoud en de strekking van de informatie zoals in dit Prospectus opgenomen, dienen potentiële beleggers in Aandelen onafhankelijk advies in te winnen teneinde een afgewogen oordeel te kunnen vormen over de aanschaf van Aandelen, zoals hierbij aangeboden.

Dit Prospectus bevat geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig ander effect dan de in dit Prospectus beschreven Aandelen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan