Fonds kopen

Kosten bij uitgifte en inkoop van Aandelen

Add Value Fund ontvangt een opslag van 0,5% van de Intrinsieke Waarde wanneer Aandelen worden uitgegeven als gevolg van netto instroom en zij ontvangt een opslag van 0,5% wanneer Aandelen worden ingekocht als gevolg van netto uitstroom. De opslagen dienen ter dekking van de door het Add Value Fund te betalen transactiekosten en kosten van marktimpact. Deze opslagen komen derhalve volledig ten goede van het Fonds.

Als de Aandelen via een bank, een beleggingsonderneming of een andere aanbieder worden aangekocht en geadministreerd, kunnen door deze partijen aanvullende kosten worden berekend.


Bij uitgifte en inkoop gehanteerde Intrinsieke Waarde per Aandeel

Volgens de regels van Euronext Amsterdam kent het Fonds één moment waarop orders elke Handelsdag worden uitgevoerd, te weten om 10.00 uur CET. Alleen orders die de voorafgaande Handelsdag vóór de Aanlevertermijn (16.00 uur CET) door de Fund Agent zijn ontvangen en geaccepteerd, worden op de Handelsdag uitgevoerd tegen de Intrinsieke Waarde per Aandeel zoals voorbeurs vastgesteld (zie Prospectus hoofdstuk 'Waarderingsgrondslagen en vaststelling Intrinsieke Waarde').

Orders die na de Aanlevertermijn zijn ontvangen en geaccepteerd, worden uitgevoerd één Handelsdag na de Handelsdag volgend op de Handelsdag waarop de aanlevertermijn afliep.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan