Fonds kopen

Vaste Beheervergoeding

De beschrijving van de vaste beheervergoeding in het Prospectus d.d. 22 juli 2014 (pagina 28) luidt per 1 januari 2018 als volgt:

Vaste beheervergoeding

De Beheerder ontvangt een vaste beheervergoeding die afhankelijk is van de Intrinsieke Waarde. Hierbij hanteert de Beheerder een degressieve staffel waarbij:

  • De Beheerder een vaste beheervergoeding van 0,14583% per maand over de Intrinsieke Waarde (vóór reservering van de vaste beheervergoeding) ontvangt over de Intrinsieke Waarde tot en met het niveau van € 100 miljoen; en
  • Voor het gedeelte van de Intrinsieke Waarde boven het niveau van € 100 miljoen tot en met het niveau van € 150 miljoen ontvangt de Beheerder daarboven op een vaste beheervergoeding van 0,12500% per maand over de Intrinsieke Waarde (vóór reservering van de vaste beheervergoeding); en
  • Voor het gedeelte van de Intrinsieke Waarde boven het niveau van € 150 miljoen tot en met het niveau van € 200 miljoen ontvangt de Beheerder daar bovenop een vaste beheervergoeding van 0,10417% per maand over de Intrinsieke Waarde (vóór reservering van de vaste beheervergoeding); en
  • Voor het gedeelte van de Intrinsieke Waarde boven het niveau van € 200 miljoen ontvangt de Beheerder daar bovenop een vaste beheervergoeding van 0,08333% per maand over de Intrinsieke Waarde (vóór reservering van de vaste beheervergoeding).
De beheervergoeding gaat omlaag naarmate het fondsvermogen groeit - schaalvoordelen delen met beleggers

Het marginale tarief van de vaste beheervergoeding daalt dus van 1,75% op jaarbasis bij een Intrinsieke Waarde van € 100 miljoen of minder naar 1,00% bij een Intrinsieke Waarde van meer dan € 200 miljoen.

Fondsvermogen Beheervergoeding op jaarbasis in %
Tot € 100 miljoen 1,75%
Vanaf € 100 miljoen tot € 150 miljoen 1,50%
Vanaf € 150 miljoen tot € 200 miljoen 1,25%
Vanaf € 200 miljoen 1,00%

De vaste beheervergoeding wordt aan het einde van iedere maand berekend en aan het begin van de daaropvolgende maand betaalbaar gesteld aan de Beheerder. Add Value Fund Management ontvangt geen separate vergoeding voor haar werkzaamheden als statutair directeur van de vennootschap.

Bij de berekening van de dagelijkse Intrinsieke Waarde wordt rekening gehouden met een reservering voor deze vaste beheervergoeding. Omdat de beheervergoeding afhankelijk is van de omvang van het fondsvermogen, en er geen limiet is gesteld aan het fondsvermogen, is het a priori niet mogelijk het maximum van deze kosten te bepalen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan