Add Value Fund bestaat 10 jaar
Fonds kopen

Vaste Beheerkosten

De Beheerder ontvangt een vaste beheervergoeding van 0,14583% per maand over de Intrinsieke Waarde (vóór reservering van de vaste beheervergoeding). De vaste beheervergoeding bedraagt derhalve 1,75% op jaarbasis over de gemiddelde Intrinsieke Waarde. De vaste beheervergoeding wordt aan het einde van iedere maand berekend en aan het begin van de daaropvolgende maand betaalbaar gesteld aan de Beheerder.

Add Value Fund Management ontvangt geen separate vergoeding voor haar werkzaamheden als statutair directeur van de vennootschap.

Bij de berekening van de dagelijkse Intrinsieke Waarde wordt rekening gehouden met een reservering voor deze vaste beheervergoeding. Omdat de beheervergoeding afhankelijk is van de omvang van het fondsvermogen, en er geen limiet is gesteld aan het fondsvermogen, is het a priori niet mogelijk het maximum van deze kosten te bepalen.

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan