Fonds kopen

Add Value Fund meldt belang van 3,29% in Neways en is positief over verwachtingen

Amsterdam, 3 oktober 2016

Add Value Fund, de specialist in Nederlandse small- en midcaps, meldt vandaag een belang van 3,29% in technologiebedrijf Neways Electronics International N.V. Hiermee heeft Add Value Fund de wettelijke meldingsgrens van 3% doorbroken en het belang afgelopen vrijdag aangemeld bij de AFM. Add Value Fund houdt sinds 2014 al belangen van iets boven de 3% in Koninklijke Brill en Nedap. De beheerders van Add Value Fund, Hilco Wiersma en Willem Burgers, bezochten Neways afgelopen juni en zijn naarmate de tijd vorderde steeds positiever geworden over het winstherstel en de kansen op verdere groei.

Door positieve marktrends – toename Life Cycle Management en elektronica in Automotive – en een stabiel en evenwichtig gespreid orderboek met betere zichtbaarheid op de lange termijn, moet Neways volgens hen in staat zijn om zowel dit jaar (omzet naar verwachting € 390 mln) als volgend jaar, een autonome omzetgroei van circa 5% te realiseren (H1 2016: 4,7%). Als dit scenario zich voltrekt, zal Neways volgend jaar voor het eerst in haar bestaan de omzetgrens van € 400 mln doorbreken. Als de EBIT-marge de opgaande lijn voortzet richting de 5% dan zal het bedrijfsresultaat in 2018 uitkomen op ruim € 20 mln. Na aftrek van rente en belasting komt de nettowinst alsdan uit op circa € 15 mln, oftewel circa € 1,30 per aandeel. Op basis van de gemiddelde koers/winstverhouding van de Amerikaanse peer group van 11,5 zou een koersdoel van € 15,- gerechtvaardigd zijn. Deze beurskoers bereikte Neways ook al eens tijdens het recordjaar 2007 (nettowinst € 14,5 mln).

Vanaf de huidige beurskoers van € 8,50 betekent dit een opwaarts koerspotentieel van ruim 75%. Op basis van andere waarderingsmaatstaven, zoals prijs/omzet ratio komt de waardering zelfs 20% hoger te liggen op ruim € 18 per aandeel. Er is dus ruim voldoende perspectief voor een belegging in Neways Electronics International, aldus de fondsbeheerders

Hilco Wiersma: “Na de overname van de Duitse BuS Group in 2014 is Neways de op vier na grootste Electronic Manufacturing Service (EMS)-provider van Europa geworden. Door deze overname heeft Neways een sterke marktpositie verworven in de snelgroeiende en aantrekkelijke Automotive sector. Neways is momenteel bij vrijwel alle Duitse E-car projecten betrokken. Daarnaast wint de onderneming marktaandeel door zich te transformeren van traditionele EMS-provider naar Life Cycle Manager. Door de beste Total Cost of Ownership is Neways nu technologiepartner bij de gehele product life cycle.”

Het in 2015 geïntroduceerde groepsbrede verbeterprogramma ‘Up to the Next level’ is nu in volle gang en begint stap voor stap zijn vruchten af te werpen, zo meent Wiersma. Neways moet op termijn – net als in 2006 en 2007 toen EBIT-marges van 7% of meer werden gerealiseerd – weer in staat zijn om door de cycli heen EBIT-marges van 5% of meer te realiseren. In de eerste jaarhelft van 2016 realiseerde Neways een EBIT-marge van 3,6%, een verbetering van 0,5%-punt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de hoogste marge in de afgelopen 10 jaar.

Willem Burgers: “De sleutel van het toekomstig succes ligt bij het goed uitvoeren van de verschillende verbeterprogramma’s op het gebied van inkoop en logistiek, maar ook bij de implementatie van het nieuwe ERP-softwaresysteem. Met name de efficiency van de inkoop en het terugbrengen van het aantal toeleveranciers zijn cruciaal in dit proces. Neways moet in staat zijn om op termijn een kostenbesparing te realiseren van circa € 6 mln door een verbeterde inkoop van materialen en componenten. Dat is bijna twee keer de jaarwinst van 2015.”

Naar nieuws overzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan