Fonds kopen

Add Value Fund steekt er met kop en schouders bovenuit

Halverwege 2015 kunnen de meeste bekende Nederlandse aandelenfondsen bogen op mooie rendementen. Add Value Fund doet het veel beter dan grote fondshuizen en steekt er met kop en schouders bovenuit.

Halverwege 2015 kunnen de meeste bekende Nederlandse aandelenfondsen bogen op mooie rendementen. Obligatiefondsen komen nauwelijks van hun plek.

Overige fondshuizen

Beleggingsfonds: Add Value Fund

Onder de beleggingsfondsen van kleine aanbieders steekt het Add Value Fund er met kop en schouders bovenuit. Het fonds, dat onder de paraplu van Optimix valt, behaalde al een rendement van 28,3%. Dat is goeddeels te danken aan de sterke prestaties van de Midkap, waar ook Kempen Orange en Delta Lloyd Deelnemingen van profiteren. Vergeleken met die twee is de portefeuille van Add Value geconcentreerder (er zitten minder verschillende aandelen in), wat het fonds volatieler maakt dan de concurrentie. Ook heeft het fonds met ASMI, Besi en Neways een relatief grote blootstelling aan de chipindustrie. Vooral Besi doet het dit jaar goed.

Bij Triodos blijft het Groenfonds zoals ieder jaar dicht bij nul, terwijl het Sustainable Equity-fonds juist een uitstekende periode achter de rug heeft. Dat geldt ook voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds, dat een rendement van 18,5% heeft behaald. Ook Midlin, het fonds voor kleine en middelgrote Europese bedrijven van Teslin, doet het beter dan de markt. Fijn voor de beleggers in het fonds, die vorig jaar 13% moesten toegeven op de MSCI European Small Cap Index. Dat verschil is met de outperformance van dit halfjaar (2%) echter nog niet goedgemaakt.

Fondshuis: BNP Paribas Investment Partners

Beleggingsfonds: Obam

BNP Paribas heeft de voorbije jaren flink gesleuteld aan zijn bekendste beleggingsfondsen. Het meest in het oog springend is Obam, het oeroude wereldwijde aandelenfonds. Na een periode van tegenvallende resultaten werd eind 2013 beheerder Sander Zondag aangesteld om het tij te keren. Zondag verkleinde de blootstelling aan opkomende marken en basismaterialen en belegde meer in grote, stabiele groeibedrijven. Google, Nestlé en Coca-Cola behoren nu tot de grootste posities van het fonds. Obam deed het met +13,6% dit halfjaar iets beter dan de wereldwijde aandelenindex van MSCI. ‘Dat is zeker ten dele op het conto te schrijven van Zondag’, aldus Morningstar-analist Ronald van Genderen.

BNP greep ook in bij het Nederlandse aandelenfonds, dat werd samengevoegd met het Nederlandse smallcapfonds. Verder werd bij het Global High Income Equity fund, dat belegt in dividendaandelen, het Europese beheerteam versterkt. Beide fondsen deden het dit halfjaar beter dan hun benchmark.

Fondshuis: Robeco

Beleggingsfonds: Rolinco

BNP Paribas mag de eerste vruchten plukken van de hervormingen bij zijn vlaggenschipfondsen, voor Robeco’s Rolinco is het nog niet zo ver. ‘Het is een fonds in identiteitscrisis’, zegt analist Jeffrey Schumacher van Morningstar, dat de cijfers voor dit overzicht leverde. Robeco veranderde Rolinco in 2013 in een fonds dat weer zelf in aandelen mag beleggen, in plaats van in de andere beleggingsfondsen van Robeco. Anderhalf jaar is wellicht kort dag om die verandering te beoordelen, maar tot dusver blijft Rolinco achter bij de MSCI-index met wereldwijde groeiaandelen, die voor het fonds als benchmark dient. Intussen stegen de aandelenmarkten wel, waardoor Rolinco-beleggers in zes maanden toch een rendement van 12,2% konden bijschrijven.

Beter gaat het bij Robeco’s Asia Pacific Equities fund. Dat won dit jaar al 20,6% en doet het daarmee veel beter dan vergelijkbare Aziëfondsen. Dat is niet voor het eerst: al zeker vijf jaar op rij presteert het fonds bovengemiddeld.

Bij de Robeco-fondsen zijn verder geen vreemde dingen te vinden; de rendementen liggen min of meer in lijn met de markt. Rorento behaalde van de bekende fondsen het laagste rendement: -0,2%. Maar daarin wijkt het fonds niet af van de bredere obligatiemarkt.

Fondshuis: NN Investment Partners

Beleggingsfonds: Hoog Dividend Aandelen Fonds

Opvallend zijn de prestaties van de dividendfondsen. Die zijn aan een sterk jaar bezig. NN Investment Partners, het voormalige ING Investment Management, heeft met het Hoog Dividend Aandelen Fonds een van die fondsen in huis. Het rendement kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 12,0%. Dat is grofweg 2 procentpunt beter dan vergelijkbare fondsen en 4 procentpunt beter dan de dividendindex van MSCI.

Een ander fonds dat eruit springt is het NN Dutch Fund, dat zich richt op grote en middelgrote Nederlandse beursfondsen. Het fonds steeg 19,3% in waarde en deed het daarmee beter dan de AEX-index, die in dezelfde periode 12% won.

Het Euro Obligatie Fonds, dat belegt in obligaties met een hoge kredietwaardigheid, verloor 1,5%. Daarmee bleef het fonds iets achter bij de markt. Het Hoog Dividend Obligatie Fonds, dat het geld van beleggers juist stopt in bedrijfsobligaties met een relatief laag kredietoordeel, behaalde een rendement van 1,2%. Daarmee bleef het fonds bijna 2 procentpunt achter bij zijn benchmark.

Fondshuis: Kempen Capital Management

Beleggingsfonds: Global High Dividend Fund

Ook Kempen heeft een aandelenfonds dat zich richt op dividendaandelen. Het Global High Dividend Fund versloeg zijn benchmark in het afgelopen halfjaar, al lag het rendement met 10,1% iets lager dan bij de dividendfondsen van BNP Paribas en NN. Morningstar waarschuwt voor de ondergrens van 3,3% dividendrendement die het fonds hanteert, wat het met name in de Verenigde Staten lastig maakt om voldoende geschikte dividendaandelen te vinden. Dat resulteerde dit halfjaar in een onderweging van Amerikaanse aandelen. Een risico of niet, die onderweging kan dit jaar alleen maar in het voordeel van het fonds hebben gewerkt: de Amerikaanse beurzen zijn in euro’s gemeten achtergebleven bij de Europese beurzen.

Daarnaast mogen de prestaties van het Kempen Orange Fund niet onvermeld blijven. In zes maanden behaalde dit aandelenfonds voor Nederlandse small- en midkaps een rendement van liefst 27,0%. Ter vergelijking: de Midkap-index won in diezelfde periode slechts 12,1%. Het Oranje Participaties-fonds deed het zelfs nog beter: +31,2%. Dit fonds gaat binnenkort fuseren met het European Participations-fonds van Kempen, dat gedurende het afgelopen halfjaar 9,8% meer waard werd.

Fondshuis: Delta Lloyd Asset Management

Beleggingsfonds: Deelnemingen Fonds

Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds heeft een zeer zware periode achter de rug. Beleggers keerden het fonds de rug toe na aanhoudend tegenvallende rendementen. Dat resulteerde dit jaar al in een uitstroom van €125 mln aan beheerd vermogen. Bovendien stapte vrijwel het gehele beheerteam van het fonds op. Om het tij te keren, besloot Delta Lloyd eind mei in te grijpen: het fonds neemt voortaan niet alleen substantiële belangen in Nederlandse small- en midkaps, maar ook elders in Europa. Het fonds won dit jaar tot dusver 15,5%. Dat is meer dan de Midkap, maar minder dan vergelijkbare fondsen als Kempen Orange en Add Value.

Gelukkig voor Delta Lloyd Asset Management ontbreken dergelijke problemen bij de obligatiefondsen. Het L Bond Euro Fund bijvoorbeeld, dat belegt in in euro gedenomineerde obligaties en schatkistpapier (ook van buiten het eurogebied), doet het al jaren beter dan de markt — al is er juist dit halfjaar sprake van een bescheiden minnetje ten opzichte van de index.


Naar nieuws overzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan