Fonds kopen

Besi grijpt stijgende rente aan om zich flexible te financieren

BE Semiconductor Industries, kortweg BESI, toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie, heeft eind november een converteerbare lening van € 125 miljoen bij beleggers geplaatst. Op het eerste gezicht een verrassend bericht, omdat BESI al geruime tijd eigen aandelen inkoopt en geen schuld op de balans heeft, maar zelfs een riante kaspositie van bijna € 132m per eind september jl. aanhoudt.

Toch besloot het BESI-management tot deze cash-call, omdat het daarmee de financiële risico’s op de middellange termijn volledig afdekt. In het begeleidend persbericht worden drie doelstellingen voor de uitgifte genoemd. Allereerst de verdere ontwikkeling van de volgende generatie Advanced Packaging technologie. Daarnaast de verdere expansie van de Aziatische productiefaciliteiten en tenslotte kan de opbrengst worden aangewend voor ‘algemeen zakelijke doeleinden’, waaronder vallen: schuldreductie, overnames en inkoop van eigen aandelen.

Omdat schuldreductie niet van toepassing is, BESI heeft immers een netto kaspositie, komen overnames en inkoop eigen aandelen nadrukkelijk in the spotlight te staan. In de markt wordt het Duitse Süss Microtec wel als acquisitiekandidaat genoemd. Met een ondernemingswaarde van € 100m is de opbrengst van de convertible toereikend om de aankoop te financieren. Mocht een overname er op korte termijn niet van komen, dan heeft BESI in elk geval voldoende firing power om de inkoop van eigen aandelen op enig moment op te voeren.

Zo’n moment is bijvoorbeeld dinsdag 25 april 2017. Op die dag wordt de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gehouden en keert de onderneming enkele dagen later het contante dividend uit. Onze taxaties gaan uit van een winst per aandeel van € 1,60 voor 2016 waaruit een dividend van € 1,40 per aandeel kan worden betaald. Tegen de huidige beurskoers van € 31,80 geeft dit een dividendrendement van ruim 4,4%. Dat is belangrijk meer dan de couponrente van de convertible die slechts 2,5% bedraagt. Het is dus een direct lonende zaak voor BESI om voorafgaand aan de AvA eigen aandelen in te kopen, zodat het de dividenduitkering in eigen zak houdt. Pas op een aandelenkoers van € 56 komt het dividendrendement op de aandelen overeen met de couponrente van de convertible.

In een eerder stadium zal de convertible reeds zijn omgewisseld in aandelen, de conversieprijs is € 43,51 per aandeel, of geheel zijn afgelost – aflossing is vroegtijdig mogelijk vanaf 23 december 2020 zodra de lening boven 130% noteert. Omdat de halfgeleiderindustrie in 2017 naar verwachting een uitstekend jaar tegemoet gaat – onderzoeksbureau VLSI voorziet een groei van 9,6% voor de relevante Assembly Equipment Market – en de consolidatietendens in de semiconductorsector in volle gang is, lijkt voortgaande koopinteresse in aandelen BESI de komende periode aannemelijk.

Onze taxaties voor de winst en het dividend per aandeel 2017 zijn respectievelijk € 1,90 en € 1,70. Het is daarom niet ondenkbaar dat, in een aanhoudend gunstig beursklimaat, de koers van het aandeel BESI richting conversiekoers van € 43,51 gaat. Mocht het zover komen, dan zal BESI de eerder ingekochte aandelen gebruiken om aan de conversieverplichting te voldoen. Het betreft dan, bij benadering èn wanneer BESI het lopende aandeleninkoopprogramma van 1 miljoen aandelen geheel zou hebben uitgevoerd, circa 70% van de (nieuw) uit te geven aandelen. Op deze uitgifte kan BESI vervolgens een fraaie boekwinst noteren. Kortom, CEO Richard Blickman en de zijnen doen goede zaken aan het einde van het boekjaar 2016!

Add Value Fund is aandeelhouder in BE Semiconductor Industries

Naar het columnoverzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan