Fonds kopen

Epiloog

Vier jaar heb ik als Mister Smallcap in het FD elke donderdag een column geschreven waarin kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen centraal stonden. Omdat de tijd van gaan nu gekomen is, leest u vandaag de laatste aflevering in deze serie.

Het FD opende zaterdag met een kijkje in de keuken van ASML, de Nederlandse multinational met de hoogste toegevoegde waarde voor de vaderlandse economie. Over elf dagen ontvangt u als abonnee van deze krant bovendien een exemplaar van het boek ‘Tech-tovenaars uit Veldhoven’ waarin u nog eens uitgebreid kennis kunt nemen van de manier waarop ASML in de breedste zin waarde toevoegt voor al zijn stakeholders.

Brainport

Een onderdeel van de succesformule van de onderneming die het hart vormt van de regio die als ‘Brainport’ wordt aangeduid, is de keten van strategische partners die ASML bijstaat om de verkregen kennisvoorsprong te behouden en liefst te vergroten. Van de in totaal € 3,8 mrd die ASML in 2015 uitbesteedde, kwam bijna € 2 mrd terecht bij Nederlandse toeleveranciers.

Een van die partners is Neways Electronics International, gevestigd in Son en Breugel, inderdaad onder de rook van Eindhoven. Vorig jaar leverde Neways voor € 48,4 mln aan zijn grootste afnemer ASML, oftewel 13% van de totale groepsomzet van € 374 mln. Door de jaren heen is Neways zich steeds meer gaan richten op de levering van complete elektronische systemen, waar voorheen de functie beperkt bleef tot leverancier van bepaalde losse onderdelen, zoals bewerkte printplaten. Dit betekent onder andere dat de toegevoegde waarde die Neways levert, belangrijk is toegenomen.

Intensievere relatie

In deze ontwikkeling is de relatie tussen ASML en Neways intensiever geworden. Zo werken anno 2016 circa zeventig ontwikkelaars van Neways feitelijk voor afnemer ASML. Deze innigere relatie heeft echter ook een keerzijde. De afhankelijkheid van één eindklant moet ook weer niet te groot worden.

Als de nummer 5 in de Europese EMS-markt (Electronic Manufacturing Services) heeft Neways vooral eindklanten binnen de industrie, de markt voor halfgeleiders en de autosector. Bekende namen zijn Philips Healthcare, Dräger, Siemens en BMW. Het zo succesvol mogelijk invulling geven aan de strategische partnerships met deze multinationals is de uitdaging waar Neways Electronics dagelijks voor staat.

Gegeven de sterke concurrentie in de EMS-markt is dit bepaald geen sinecure. De eisen die de OEMs (Original Equipment Manufacturers) stellen zijn hoog, terwijl de gegunde winstmarges veelal laag zijn. Toch gloort er een mooie toekomst voor Neways. Het aantal partijen dat aan de strenge eisen kan voldoen, wordt namelijk snel kleiner. De wederzijdse afhankelijkheid tussen OEM- en EMS-speler neemt toe. Een win-winsituatie wordt geleidelijk de norm.

Mijn pen is leeg…

Add Value Fund houdt een 3,29%-belang in Neways Electronics International.

Naar het columnoverzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan