Fonds kopen

Zwitsers uurwerk

AEX-fonds Aalberts Industries is een buitenbeentje. Als enige beursgenoteerde onderneming in de Nederlandse top 25-benchmark stopt de industriële toeleverancier uit Langbroek met de publicatie van kwartaalcijfers en wel omdat deze verplichting sinds 1 januari is komen te vervallen.

Geen nood, uw columnist was eergisteren aanwezig op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Aalberts, dus kon uit de eerste hand de laatste stand van zaken noteren.

En het gaat goed met Aalberts Industries. Met oprichter-grootaandeelhouder Jan Aalberts en aandeelhouder van het eerste uur Willem van Kooten (aka dj Joost den Draaijer) in de zaal, deed ceo Wim Pelsma enthousiast verslag van de groei van de onderneming. In 2015 steeg de omzet met 12%, naar € 2,47 mrd en klom de winst per aandeel 13%, naar € 1,72 (2014: € 1,52). Het rendement op het geïnvesteerde vermogen bedroeg 14,3%, nog onder de interne doelstelling van ten minste 16%, maar Aalberts is op weg deze in de nabije toekomst te realiseren. Pelsma kon niet precies zeggen wanneer (‘liefst zo snel mogelijk’), maar in de vorig jaar uitgezette strategie ‘Aalberts Industries Linked’ 2015-2018 wordt hier duidelijk op aangestuurd.

De bouwstenen liggen in elk geval klaar. De in 2014 overgenomen bedrijven Flamco en Impreglon werden vorig jaar organisatorisch klaargestoomd om qua winstgevendheid op ten minste gelijk toerental met het Aalberts-gemiddelde (ebit-marge: 11%) te komen, waar nu circa 7,5% wordt behaald. De autonome groei van de groep bedroeg vorig jaar een bescheiden 2%, maar er zijn tekenen dat deze in 2016 hoger kan uitkomen door een aantrekkende bouwconjunctuur in West-Europa en een aanstaand cyclisch marktherstel in de halfgeleiderindustrie in de tweede helft van het jaar. Daarbovenop komen overnames, waarvan er dit jaar al twee werden gerealiseerd, te weten vloeistoftechnologiebedrijf Schroeder Industries en Ushers Machine & Tool, waarmee Aalberts zijn positie in de markt van stroomopwekking versterkt. Tezamen zijn zij goed voor $ 53 mln extra omzet.

Zodoende bouwt Aalberts gestaag voort aan een indrukwekkend trackrecord. In tien jaar tijd verdubbelden omzet en bedrijfsresultaat ruimschoots en werden de financiële ratio’s versterkt.

Vanuit de optiek van het Aalberts-management is het schrappen van kwartaalberichten een logisch gevolg van de al jarenlang gevolgde, ongewijzigde strategie. Als we echt iets nieuws te melden hebben, zullen we dat zeker doen. Voor de zekerheid check ik het persbericht over het eerste kwartaal 2015, van 20 april een jaar geleden. Los van het feit dat er niet één cijfer wordt genoemd, kan dit bericht, aangepast voor de namen van de acquisities en het jaartal, uitstekend de realiteit van vandaag weerspiegelen.

Aalberts Industries, misschien een buitenbeentje, maar dan een met de accuratesse van een Zwitsers uurwerk.

Naar het columnoverzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan