Fonds kopen

Fonds van de week: Add Value Fund

Morningstar logo 370x229
Add Value Fund van beheerdersduo Willem Burgers en Hilco Wiersma kent een sterk lange termijn track record dankzij een zeer gericht, bewezen beleggingsproces. Het fonds blijft Morningstar veel vertrouwen geven en het behoudt zijn Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Add Value Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze

Morningstar Rating: *****

Beheerteam: Positive

Fondshuis: Neutral

Beleggingsproces: Positive

Rendement: Positive

Kosten: Negative


Add Value Fund

Het Add Value Fund met fondsbeheerders Willem Burgers, een van de bekendste small-cap beleggers van Nederland, en Hilco Wiersma geniet onverminderd veel vertrouwen bij Morningstar, aldus fondsanalist Ronald van Genderen. Het fonds kent een sterk lange termijn track record.

De outperformance komt over het algemeen voort uit goede bottom-up aandelenselectie, wat de kern is van het beleggingsproces. Het beheerdersduo zoekt dominante spelers in nichemarkten die een bewezen management en een heldere strategie hebben, en ook jaarlijkse winstgroei en stabiele dividenduitkering. Dat resulteert in een zeer geconcentreerde portefeuille van 16 namen per eind september 2017. Dat is niet zonder risico: beleggers moeten er rekening mee houden dat het rendement een volatiel verloop kan laten zien.

Beheerteam

Wij vinden het beheerteam, bestaande uit Willem Burgers en Hilco Wiersma, klein, maar capabel en bovendien stabiel. Burgers is een zeer ervaren beheerder, met veel expertise binnen Nederlandse small-caps. Van 1978 tot 1988 werkte hij bij Robeco als beheerder van verschillende fondsen. De twee jaar daarop was hij actief als hoofd research bij Van Meer James Capel.

Van 1990 tot eind 2002 was Burgers de beheerder van het Nederlandse small-cap fonds Orange Fund. Tijdens deze succesvolle periode groeide hij uit tot een van de bekendste small-cap beleggers in Nederland. Eind 2002 moest Burgers zijn functie neerleggen, nadat de Autoriteit Financiële Markten bij het Openbaar Ministerie aangifte deed van handel met voorkennis. Hoewel Burgers de beschuldigingen weerlegde, werd hij hier later voor veroordeeld met een geldboete. In de jaren daarop was Burgers alleen als privébelegger actief.

Dit veranderde toen Burgers in 2007 startte bij het Add Value Fund, dat inmiddels onderdeel is van Optimix. Het fondsbeheer deelt hij met Hilco Wiersma, die twintig jaar ervaring heeft opgebouwd als wholesale broker, institutional sales trader, beleggingsadviseur en vermogensbeheerder. Evenals Burgers bezit Wiersma veel kennis over de bedrijven in het universum. Beide beheerders beleggen in het eigen fonds. Dit verbetert naar onze mening de afstemming van hun belangen met die van beleggers. Per januari 2018 zullen zij worden ondersteund door een nieuw aangenomen junior analist.

Fondshuis

In april 2016 kondigde Handelsbanken aan Optimix volledig over te nemen en deze overname is per 1 september 2016 geëffectueerd. In lijn met de zeer decentrale wijze waarop Handelsbanken en haar dochterondernemingen opereren, zal Optimix haar zelfstandigheid bewaren onder de vlag van Handelsbanken. Wij hebben dan ook geen enkele impact van de overname op Optimix waargenomen.

Optimix is een Nederlandse vermogensbeheerder met ruim 2 miljard euro onder beheer. Naast het beheren van portefeuilles op discretionaire basis biedt het onder eigen vlag 7 fondsen aan. De fondsen worden vooral gebruikt in de portefeuilles van cliënten. Optimix is één van de kleinere fondshuizen in Nederland. Samen hadden de fondsen per eind oktober 2017 bijna 600 miljoen euro onder beheer. Het beleggingsteam van Optimix is buitengewoon stabiel, maar wij vinden de kosten van de fondsen over het algemeen aan de hoge kant.

Naast de 7 fondsen die onder de Optimix naam worden aangeboden, biedt de onderneming het Add Value Fund aan. In oktober 2013 kondigde Optimix de gedeeltelijke overname aan van Add Value Fund Management, de beheerder van Add Value Fund. In eerste instantie verwierf Optimix 45% van de aandelen en alle prioriteitsaandelen. Beheerders Burgers en Wiersma verwierven beide een belang van 10%. In 2017 verwierf Optimix de resterende 35%.

Proces

Het beheerteam past een inmiddels bewezen en puur bottom-up proces toe. Uitgangspunt is het universum van circa 70 Nederlandse bedrijven met een marktkapitalisatie tussen 20 miljoen en 7,5 miljard euro. Deze bedrijven worden beoordeeld op verschillende bottom-up factoren. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief.

Voorbeelden van kwantitatieve criteria zijn een minimale jaarlijkse groei van de winst per aandeel van gemiddeld 7,5% over de langere termijn (3-5 jaar) en een stabiele dividenduitkering (het liefst minimaal 2,5%). Kwalitatieve criteria zijn onder andere een bewezen en succesvol bedrijfsmodel, heldere strategie en betrouwbaar management.

Voor de kwalitatieve analyse maken de beheerders veel gebruik van hun netwerk bij Nederlandse small-caps. Alle bedrijven in de portefeuille worden regelmatig bezocht, waarbij het duo onder andere, maar niet uitsluitend, met het management spreekt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het proces.

De beheerders hanteren een outlook van 3 tot 5 jaar. Het beleggingsproces is puur bottom-up en er wordt geen strategische sectorallocatie nagestreefd. Het fonds heeft geen benchmark waaraan de beheerders zich spiegelen of gebonden zijn en op sectorniveau kan sprake zijn van grote concentraties. Liquiditeit speelt wel een grote rol. Twee derde van de portefeuille moet snel verkocht kunnen worden, terwijl tot een derde in minder liquide aandelen kan worden belegd.

Prestaties

De prestaties van het fonds zijn sterk maar kennen wel een sterk wisselend verloop waar beleggers bestand tegen moeten zijn. Het ene jaar kan het fonds bij de best presterende fondsen horen, terwijl het fonds het jaar daarop het merendeel van de concurrentie voor moet laten gaan. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat het fonds alleen belegd is in mid- en small-caps, terwijl dat niet voor alle fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Nederland het geval is.

Anderzijds kan de hoge concentratie en aandelenselectie een rol spelen. Zo was 2013 een uitzonderlijk slecht jaar. Het fonds werd zwaar getroffen door de ontdekking van de boekhoudfraude bij Imtech. In 2014 hadden mid-cap aandelen het moeilijk en dit drukte ook de rendementen voor dit fonds. Desondanks heeft het fonds sinds de introductie in 2007 een zeer sterk track record opgebouwd.

Tot en met november 2017 bedraagt het gemiddeld jaarrendement 9,07%. Het enige vergelijkbare Nederlandse small-cap fonds, Kempen Orange Fund, behaalde op jaarbasis over dezelfde periode een rendement van 8,20%. Terwijl de Euronext AMX en Euronext AScX bleven steken op 4,66%, respectievelijk 7,03%. Deze sterke prestaties van het fonds werden bovendien behaald bij een risico (standaarddeviatie) die redelijk in lijn ligt in vergelijking met de concurrenten en de index, terwijl het maximale verlies zich gunstiger verhield versus met name de genoemde indices.

Kosten

Het Add Value Fund is één van de weinige fondsen waarvan de kosten na de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2014 (nog) niet zijn verlaagd. Aangezien wij de kosten reeds voor het provisieverbod al aan de hoge kant vonden, blijft het fonds in onze ogen in het provisievrije landschap zowel in absolute als in relatieve zin duur.

De lopende kosten bedragen 1,98% en daar bovenop komt een prestatievergoeding van 10% over het rendement boven een absolute drempel van 10% (met een high water mark van 2 jaar). Door het gebruik van een absolute drempel vinden wij de prestatievergoeding niet optimaal gestructureerd.

Klik hier voor het research rapport.

Naar nieuws overzicht

Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan